איך ניתן לגייס יותר תרומות לעמותה שלך?

גיוס תרומות לעמותה

לפי רשם העמותות וחל"צ, רשומות בישראל יותר מ – 47,000 עמותות אשר מציעות תמיכה, שירותי רווחה ועזרה לאוכלוסיות שונות בישראל. עמותות רבות מתקיימות ממענקים, דמי חבר, פעילויות בתשלום – וכמובן, […]

ייעוץ כלכלי לעסקים קטנים

ייעוץ כלכלי לעסקים קטנים

לפי נתונים רשמיים של משרד הכלכלה והתעשייה פועלים יותר מחצי מיליון עסקים קטנים ובינוניים בישראל אשר בהם עובדים יותר מ – 65% מכלל המועסקים במשק. למרות גידול שנתי במספר העסקים […]