לאחרונה, בעקבות ההאצה בשוק המשכנתאות והנדל"ן, התפתח גם תחום הביטוחים הנלווים. מכיוון שהלוואת משכנתא כרוכה בסכום כסף גדול, אליו הלווה משועבד לאורך שנים, הוא צריך לקחת על עצמו בטחונות במקרה של פגיעה בחיים או בנכס (במבנה).

חברות ביטוח שונות נוהגות להסב את פוליסות ביטוח לטובת המשכנתא, וכך נוצרות פוליסות סטנדרטיות בעלות מאפיינים כמעט זהים. הבנקים היום נוטים לקבל כל פוליסה הקיימת בשוק ורוב הסיכויים שהיא תהיה וזו שתתקבל גם על ידי הבנק.

מה שחשוב לבדוק בכל הקשור לפוליסת ביטוח המשכנתא זהו הסום שלה. במידה וסכומי הביטוח בפוליסה שלך לא ישביעו את רצון הבנק, הוא רשאי שלא לאשר לכם אותה. ניתן לומר כי המחיר הוא ההבדל העיקרי בין הפוליסות שמציעה לך חברת הביטוח לבין הפוליסה שמציע לך הבנק על הביטוח למשכנתא.

הבדלי המחירים יכולים להגיע לעשרות אלפי שקלים והסיבה לכך היא בעיקר היסטורית. בעבר הבנק היה מבטח את הלווים דרכו אוטומטית עם לקיחת ההלוואה והלווה לא יכול היה לבחור לעצמו חברת ביטוח משלו. מ- 1999 קבע בג"ץ כי הבנקים גובים פרמיה כפולה מן המוצדק ופתח את השוק ביטוח המשכנתאות גם לחברות הביטוח. התחרות הזו הולידה הבדלים גבוהים במחירים – כל זאת לטובתו של הלוהו שהוא הנהנה העיקרי במקרה זה.

על הלווה לדעת כי הוא יכול להעביר את הביטוח בכל עת מהבנק לחברת הביטוח. האחריות במקרה זה היא על הלווה וזה מחייב לבחור חברת ביטוח אמינה ומקצועית, שהוא יכול לסמוך עליה ברגעים הקשים. לביטחון ולשקט הנפשי שלך רצוי כי תוודא שהחברה אליה אתה עובר מחסה את החודש הראשון של אי תשלום המשכנתא, למקרה שהביטול בבנק יתעכב מסיבות אלה ואחרות.

ביטוח חיים

ביטוח המבטיח שבמקרה מוות של אחד או יותר מהלווים, החוב לבנק ייפרע על ידי חברת הביטוח. את ביטוח החיים ניתן לעשות דרך הבנק או דרך חברת הביטוח, והוא אינו פוטר אותך ואינו בא במקום לעשות ביטוח חיים רגיל.

כל לווה של משכנתא חייב בתשלום ביטוח חיים. במקרה של גיל מופלג או מצב בריאותו לא תקין, הלווה יהיה פטור מתשלום ביטוח זה. במקרה כזה, סכום הביטוח הוא גובה ההלוואה, אך יתכנו מקרים בהם סכום הביטוח יהיה גבוה יותר. כך יתאפשר ליורשים החוקיים לקבל גם פיצויים. ככל שסכום הביטוח גבוה יותר, כך התשלום החודשי יהיה גבוה יותר.

ביטוח נכס

ביטוח הנכס נועד לשמירת שלמות המבנה (הדירה) או לפדיון ההלוואה במקרה נזק. סכום הכיסוי משתנה שרירותית על פי עלות הבנייה. סכום הכיסוי אינו מהווה מדד לערך השוקי של הנכס, אלא הוא רק מעריך את סכום הפיצוי במקרה של נזק על סמך עלות הבנייה.

במידה ואתה מתכוון לרכוש דירה חדשה שנבנתה, סכום הכיסוי יקבע על ידי שמאי נכסים, על פי גודל הדירה והאם מדובר בנכס פרטי או משותף. במידה ומדובר בדירה יד שנייה, סכום הביטוח נתון בידייך ולכן כדאי לבקש חוות דעת נוספת משמאי. לעיתם הבנק קובע כי סכום הביטוח נגזר מגודל ההלוואה, זאת בגלל שסכום הביטוח מהווה ערובה להלוואה במקרה הנזק. אולם, יש מצבים בהם סכום ההלוואה נמוך באופן משמעותי מביטוח הנכס. במקרים כאלה, יאשרו חלק מחברות הביטוח והבנקים להוריד את סכום ביטוח הנכס מהסכום המקורי.