משרד השיכון והבינוי מעניק הטבות למגזרים שונים באוכלוסייה כמו זוגות צעירים, חסרי דיור, עולים חדשים, רווקים מגיל 30 ומעלה ומשפחות חד הוריות. הזכאים נהנים מהטבה באמצעות ריבית מופחתת על הלוואה מכספי המדינה. סכום ההלוואה המוזלת נקבע על פי פרמטרים שונים כמו גיל הלווים, מספר בני המשפחה ומספר שנות הנישואים.

באופן עקרוני, ככל שגיל הלווים גבוה יותר, יש להם יותר שנות נישואין ומספר האחים והאחיות ומספר הילדים שלהם גדול יותר, כך סביר להניח כי יקבלו נקודות זיכוי גדולות יותר. ברוב המקרים ההלוואה הניתנת על ידי משרד השיכון נמוכה מעלות הנכס הנרכש, ולכן נדרשת הלוואה משלימה מכספי הבנקים.

מי זכאי למשכנתא: זוגות נשואים עם ובלי ילדים, זוגות שנרשמו לנישואים, יחיד/ה מגיל 30, יחיד/ה מגיל 21 המממש את הסיוע בישוב עדיפות לאומית, משפחות חד הוריות ועולים חדשים.

בעלי דירה שהעבירו מחצית מבעלות הדירה וקיבלו עד כה מחצית מערכה יוכלו גם הם לממש את הזכאות, וכנ"ל לגבי מי שגר בתנאי מצוקה או שסובל מבריאות לקויה.

התנאים לקבלת תעודת זכאות תעודת זהות ישראלית, תעודת נישואין (לזוגות נשואים), אישור על שירות לאומי או שירות בצה"ל ופרטים מלאים על אחים ואחיות של הזכאים כולל תעודת זהות,כתובת מגורים,ותאריך לידה. עולים חדשים מחויבים להציג תעודת עולה.

בנוסף, על מנת לקבל זכאות למשכנתא, יש להוסיף סוגי בטחונות כמו שטר משכנתא בחתימת עורך דין, התחייבות לרישום משכנתא, רישום הערת אזהרה לטובת הקונה, משכן זכויות, דו"ח רישום מרשם משכונות המהווה הוכחה לביטול שיעבוד במקרה והנכס שועבד בעבר ע"י מישהו אחר וייפוי כוח נוטריוני לבנק. הזכות לקבל משכנתא בזכאות הינה חד פעמית. לאחר קבלת זכאות אין יותר זכות לנצל או להגדיל את סכום ההלוואה.