פריסת משכנתא תהליך בו גובה ההחזר החודשי של הלוואת המשכנתא משתנה באמצעות שינוי של תקופת החזר המשכנתא. תהליך זה נועד לשרת לווים שנקלעו לקשיים בהחזר המשכנתא. פריסת המשכנתא מאפשרת להם להמשיך לשלם את המשכנתא, אך על ידי הארכת תקופת ההחזר, הם מקטינים את ההחזר החודשי מה שמאפר להם "לגמור את החודש" ולהמשיך את חייהם בלי המעמסה של המינוס.

חשוב לציין כי פריסת המשכנתא לתקופה ארוכה יותר, כרוכה בעלות תשלום גבוהה יותר זו שנקבעה במשכנתא המקורית. הבנק אינו מאשר אוטומטית את האפשרות של פריסת משכנתא, והוא בודק היטב את יכולתו של הלווה לעמוד בהחזר החודשי החדש, זאת על פי הכנסתו ומצבו הכלכלי.

פריסת המשכנתא מחולקת לשני שלבים. תחילה מבצעים פירעון של המשכנתא המקורית ולאחר מכן נוטלים משכנתא חדשה בעלת החזר חודשי נמוך ביחס למשכנתא שהוחזרה. על ידי הכסף שמתקבל מההפרש, מחזירים לבנק למשכנתאות את ההלוואה מהמשכנתא הנוכחית.

כשאתה בא לבצע פריסת משכנתא מוטב שתשקול לעשות זו בתקופה בה הריבית במשק יורדת, ובצורה זו להקטין את ההחזר החודשי, אך על ידי הארכה מינימלית בלבד של תקופת ההחזר, זאת תוך ניצול מושלם של ירידת אחוז הריבית על המשכנתא.

את פריסת המשכנתא המחודשת ניתן לבצע בבנק בו לוותה המשכנתא המקורית, אך גם בכל בנק אחר. פשוט צריך לגשת לבנק ולמלא את הטפסים הדרושים שיעזרו לו לקבוע עבורך את פריסת המשכנתא המחודשת. על מנת לבדוק מהי פריסת המשכנתא הטובה ביותר עבורך, חשוב להיעזר במחשבוני משכנתא הפזורים באינטרנט באתרים רבים ולהיעזר הייעוץ ובשירותיו של איש מקצוע המומחה במשכנתאות.