אחת מהזכויות הבסיסיות אשר מעוגנות בחוק המקרקעין היא זכות הפירוק.

למרות התדמית הבירוקרטית, הליך פירוק שיתוף במקרקעין הוא מהיר, קצר וקולע. במאמר זה אסקור את הנושא ואציג מספר דרכים לביצוע הליך הפירוק.

מהו פירוק שיתוף במקרקעין?

על פי חוק המקרקעין, תשכ”ט-1969 כל בעל זכות במקרקעין רשאי להגיש בקשת פירוק שיתוף במקרקעין.

באופן כללי, הליך פירוק שיתוף במקרקעין בא לתת מענה למצבים קבוצה של משקיעים, חברים, יורשים או אפילו בני זוג רוצים להיפרד ולמכור את חלקם לאחד מהשותפים הקיימים או לצד שלישי. לצערנו, בשנים האחרונות הדוגמא השכיחה ביותר היא זוגות לפני גירושין, אשר במסגרת הסכם הגירושין מבצעים וחותמים על פירוק שיתוף בהסכמה בדרך של מכירה או קיזוז מול נכסים אחרים.

פירוק שיתוף במקרקעין

כיצד מתבצע הליך פירוק שיתוף במקרקעין?

ככלל, הדרך העדיפה, המומלצת והנכונה ביותר מבחינה משפטית היא חלוקה פיסית של הקרקע בין השותפים השונים – כמובן, בהנחה שאופי הנכס מאפשר זאת ואין הפרה כלשהי של חוק התכנון והבניה, תשכ”ה-1965. חלוקה זו מכונה “חלוקה בעין” ובית המשפט רשאי לקבוע תשלומי איזון לצורך השוואת זכויות השותפים.

לדוגמא, במצב בו שני שותפים חולקים 2 דירות שונות כאשר הדירה הראשונה שווה 1,000,000₪ והדירה השנייה שווה 500,000 ₪ – כל אחד מהשותפים יישאר עם דירה אחת והשותף שנשאר עם הדירה הראשונה ישלם לשותף בעל הדירה השנייה כ – 250,000 ₪ על מנת לאזן את חלקו בנכסים.

במידה ונכסי המקרקעין לא ניתנים לחלוקה או במידה וחלוקה עתידית תסב לאחד מהצדדים הפסד ונזק כספי ניתן למכור את המקרקעין לצד שלישי על מנת למקסם את הרווח הכספי שניתן להשיג עבור המקרקעין באותה תקופת זמן.

בדומה לכל הליך משפטי אחר, מומלץ להתייעץ עם עורך דין מומחה לענייני מקרקעין ונדל”ן. עורך דין מומחה למקרקעין ונדל”ן יוכל למצות את זכויותיך ולהבטיח את האינטרסים שלך בהליך פירוק המקרקעין תוך הסתמכות על התקנות ועדכוני החקיקה הרלוונטית לנושא.

לסיכום, למרות שהליך פירוק שיתוף במקרקעין נשמע מפחיד, מסורבל ובירוקרטי במיוחד – ההיפך היא הנכון, פעמים רבות ניתן לסיים את ההליך בצורה מהירה, פשוטה וקלה.